Rumah IBS

Bagaimana memilih pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang rendah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana memilih pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang rendah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana memilih pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang rendah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Apakah perbezaan antara pinjaman perumahan konvensional dan Islamik dari segi kadar faedah?

Terdapat beberapa perbezaan utama antara pinjaman perumahan konvensional dan Islamik dari segi kadar faedah:

 • Pinjaman konvensional mengenakan kadar faedah yang ditetapkan di hadapan berdasarkan kadar asas seperti Kadar Dasar Semalaman (OPR).
 • Pinjaman Islamik seperti Al-Ijarah Thumma Al-Bai pula menggunakan kadar keuntungan. Ia ditentukan berdasarkan kos dana dan margin keuntungan institusi kewangan.
 • Kadar faedah pinjaman konvensional kekal sama sepanjang tempoh pinjaman kecuali pinjaman kadar boleh ubah. Kadar keuntungan pinjaman Islamik boleh naik turun mengikut kos dana semasa.
 • Secara amnya, kadar faedah pinjaman konvensional adalah tetap dan lebih tinggi berbanding kadar keuntungan pinjaman Islamik yang boleh ubah mengikut pasaran.
 • Bagi pinjaman konvensional, faedah dikira berasaskan baki pinjaman. Bagi pinjaman Islamik, keuntungan dikira berdasarkan harga jualan aset.
 • Faedah pinjaman konvensional dibayar setiap bulan bersama ansuran. Keuntungan pinjaman Islamik dibayar secara berperingkat atau sekaligus pada akhir tempoh.
 • Oleh kerana perbezaan dari segi penetapan kadar dan kaedah pengiraan, kadar faedah efektif pinjaman Islamik adalah lebih rendah berbanding pinjaman konvensional.

Jadi secara ringkasnya, pinjaman Islamik menawarkan kadar keuntungan efektif yang lebih kompetitif berbanding kadar faedah tetap pinjaman konvensional.

Berapakah kadar faedah yang dianggap rendah untuk pinjaman perumahan?

Tidak ada angka mutlak bagi kadar faedah yang boleh dianggap rendah bagi pinjaman perumahan. Namun begitu, berikut adalah garis panduan umum:

 • Di bawah 4% setahun – Kadar di bawah 4% setahun sudah dianggap rendah berbanding purata pasaran sekitar 4.5% hingga 5%.
 • Mengikut jenis pinjaman – Bagi pinjaman kadar boleh ubah, kadar 2% ke bawah adalah rendah. Pinjaman tetap pula sekitar 4% ke bawah.
 • Lebih rendah daripada OPR – OPR semasa ialah 2.75%. Jadi apa-apa kadar di bawah nilai OPR adalah rendah.
 • Memenuhi objektif anda – Pastikan kadar faedah memenuhi objektif anda untuk memiliki rumah. Jika boleh memenuhi pembayaran bulanan yang dijangkakan, ia sudah dianggap rendah.
 • Perbandingan dengan pinjaman lain – Banding kadar faedah pinjaman perumahan anda dengan pinjaman peribadi atau kadar kredit kad. Sekiranya lebih rendah, ia menguntungkan.
 • Mengikut jumlah pinjaman – Kadar faedah yang lebih rendah untuk jumlah pinjaman yang besar dan vice versa.
 • Menawarkan penjimatan – Kadar faedah yang menawarkan penjimatan ketara berbanding pinjaman sedia ada.
See also  Inspirasi Reka Bentuk untuk Rumah Atas Tanah Sendiri yang Unik | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Jadi kadar faedah yang dianggap rendah adalah relatif, bergantung kepada situasi dan objektif kewangan peminjam. Kebiasaannya 4% ke bawah untuk pinjaman perumahan dianggap berpatutan.

Source link