Rumah IBS

Berapakah Jumlah Gaji Kontraktor Yang Wajar di Malaysia? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Berapakah Jumlah Gaji Kontraktor Yang Wajar di Malaysia? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Berapakah Jumlah Gaji Kontraktor Yang Wajar di Malaysia? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Gaji kontraktor bergantung kepada beberapa faktor seperti pengalaman, kemahiran, dan skop kerja. Walaupun tiada kadar tetap, berikut adalah garis panduan umum untuk menentukan gaji kontraktor yang wajar:

 • Pengalaman – Kontraktor yang sudah lama berkhidmat dan mempunyai banyak pengalaman boleh mengenakan kadar yang lebih tinggi. Kontraktor baru mungkin perlu menetapkan kadar yang lebih rendah.
 • Kemahiran – Kontraktor yang mahir dalam bidang tertentu seperti elektrik atau pengubahsuaian boleh mengenakan kadar yang lebih mahal berbanding kontraktor am.
 • Skop kerja – Projek yang lebih besar dan kompleks memerlukan lebih banyak kerja dan tanggungjawab. Ini boleh diterjemahkan kepada kadar harian atau projek yang lebih tinggi.
 • Lokasi – Kadar kontraktor di bandar besar mungkin lebih tinggi berbanding luar bandar.
 • Permintaan dan penawaran – Jika terdapat banyak permintaan untuk perkhidmatan kontraktor, mereka boleh menaikkan kadar.

Secara umum, kadar RM150 hingga RM300 sehari adalah wajar bagi kontraktor berpengalaman di bandar besar. Kontraktor baru mungkin mengenakan RM80 hingga RM150. Bagi projek, kos buruh 20% hingga 30% daripada jumlah bajet projek adalah piawaian industri. Pastikan runding kadar yang dipersetujui kedua-dua pihak.

 

rumahibs fb cover 03rumahibs fb cover 03 

Terdapat beberapa kaedah untuk mengira gaji kontraktor:

 • Kadar harian – Tetapkan kadar harian berasaskan pengalaman dan kemahiran. Kemudian kalikan dengan bilangan hari bekerja. Contoh: RM200 x 20 hari = RM4000
 • Kadar projek – Tetapkan kos buruh sebagai peratusan daripada keseluruhan bajet projek. Contoh: Projek bernilai RM50000, ditetapkan kos buruh 30% = RM15000
 • Tawaran tetap – Kontraktor memberi tawaran keseluruhan untuk projek. Contoh: RM8000 untuk kerja-kerja elektrik.
 • Output – Bayaran dibuat mengikut output seperti bilangan unit dipasang. Contoh: RM50 seunit lampu dipasang
 • Bahan + buruh – Bayaran bahan ditambah margin keuntungan dan buruh. Contoh:

Bahan = RM2000 Buruh (20% daripada bahan) = RM400 Jumlah = RM2400

Perkara penting:

 • Tetapkan caj dan skop kerja dengan jelas sebelum bermula projek.
 • Pertimbangkan kerumitan kerja sewaktu menentukan kadar.
 • Adakan perbincangan berterusan untuk memantau kemajuan projek.

 

Berikut adalah perkara penting tentang perjanjian kontrak dengan kontraktor:

 • Skop kerja – Senaraikan semua kerja dan tanggungjawab kontraktor dengan terperinci. Ini penting untuk mengelakkan pertikaian.
 • Jadual masa – Tetapkan tarikh mula, tamat, dan jadual peringkat projek. Pastikan realistik dan boleh dipatuhi.
 • Kos – Nyatakan jumlah kos buruh dan bahan dengan jelas. Termasuk caj tambahan atau penalti lewat.
 • Terma pembayaran – Tetapkan jadual pembayaran seperti 30% pendahuluan, manakala baki selepas siap kerja.
 • Insurans – Kontraktor perlu memiliki insurans tanggungan awam dan pekerja.
 • Perlindungan – Lindungi diri dengan klausa seperti “kerja dilakukan mengikut undang-undang dan standard”.
 • Penamatan – Tetapkan proses penamatan kontrak secara adil jika perlu.
 • Penyelesaian pertikaian – Nyatakan proses seperti timbang tara untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.
 • Subkontraktor – Tetapkan kelulusan diperlukan jika menggunakan subkontraktor.
See also  8 Strategi Jitu untuk Mengatasi Perubahan dan Cabaran dalam Pembinaan Rumah Impian Anda

Dapatkan nasihat guaman jika perlu untuk memastikan kedua-dua pihak dilindungi. Perjanjian yang menyeluruh dapat mengelakkan banyak masalah kemudian.

 

Berikut adalah cara berkesan untuk mengawal mutu kerja kontraktor:

 • Tetapkan ekspektasi – Senaraikan standard, spesifikasi, dan outcome yang diharapkan dengan jelas sebelum projek bermula.
 • Jadual pemeriksaan – Adakan pemeriksaan berjadual untuk memantau kemajuan dan mutu kerja. Beri maklum balas segera jika perlu.
 • Spesifikasi jelas – Sediakan spesifikasi terperinci untuk bahan-bahan yang perlu digunakan. Contoh – jenis cat, jenama elektrik.
 • Bahan berkualiti – Pastikan kontraktor hanya menggunakan bahan yang berkualiti tinggi.
 • Pengalaman – Pilih kontraktor yang mempunyai pengalaman dalam projek yang diperlukan. Semak portfolio mereka.
 • Contoh kerja – Mintakan contoh kerja terdahulu kontraktor sebagai panduan mutu kerja.
 • Kerap bertanya – Tanyakan kontraktor sekiranya tidak pasti tentang sesuatu perkara. Jangan ambil mudah.
 • Dokumentasi – Ambil gambar dan video kerja-kerja kritikal sebagai bukti.
 • Penalti – Tetapkan penalti jika kerja tidak memenuhi standard yang dipersetujui.

Pemantauan rapi dan komunikasi yang jelas penting untuk memastikan mutu kerja kontraktor sentiasa terjaga.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Terdapat beberapa risiko dan implikasi mengambil kontraktor yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM):

 • Tidak sah – Kontraktor tidak berdaftar dianggap menjalankan perniagaan secara haram. Ini boleh dikenakan hukuman.
 • Tidak dilindungi – Anda dan projek anda tidak dilindungi secara undang-undang jika berlaku sebarang perbalahan.
 • Insurans – Kontraktor berdaftar mesti memiliki insurans awam yang melindungi kerugian harta benda atau kecederaan.
 • Cukai – Kontraktor tidak sah mungkin mengelak dari membayar cukai berkaitan perniagaan mereka.
 • Kebolehpercayaan – Syarikat tidak sah mungkin tidak boleh dipercayai dan sukar dikesan jika timbul masalah.
 • Kualiti kerja – Tiada jaminan kualiti kerja memandangkan tiada badan kawal selia.
 • Pampasan – Anda mungkin tidak dapat dibayar pampasan jika berlaku kecuaian atau kerugian.
 • Rekod – Tanpa rekod SSM, sukar mengesan sejarah syarikat dan prestasi lepas.
See also  Detailed Guide: Managing the Cost of Building Your Own Land House in Malaysia Wisely | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Mengambil kontraktor berdaftar penting untuk melindungi kepentingan anda dari segi undang-undang dan kewangan. Elakkan sebarang risiko dengan memastikan kontraktor anda sah mengikut undang-undang.

 

Berikut adalah cara untuk memilih kontraktor yang berpengalaman:

 • Semak pendaftaran – Pastikan kontraktor didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 • Sijil & lesen – Kontraktor perlu memiliki sijil kemahiran dan lesen yang berkaitan. Semak kelayakan mereka.
 • Portfolio projek – Kaji portfolio kontraktor untuk melihat rekod projek lampau yang telah disiapkan.
 • Tempoh perniagaan – Pilih kontraktor yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 5 tahun. Ini menunjukkan kestabilan.
 • Nama projek besar – Kontraktor yang pernah terlibat dalam projek besar biasanya lebih berpengalaman.
 • Testimoni – Dapatkan testimoni daripada pelanggan lepas sebagai bukti kepuasan klien.
 • Komen dalam talian – Siasat komen dan ulasan dalam talian tentang prestasi kontraktor.
 • Ahli persatuan – Kontraktor yang menjadi ahli persatuan industri biasanya komited terhadap kualiti kerja.
 • Runding harga – Kontraktor berpengalaman lebih realistik dalam menilai skop kerja dan menyediakan anggaran kos.
 • Reputasi -Bertanya pendapat rakan dalam industri tentang reputasi dan lagak kontraktor.

 

Berikut adalah ciri-ciri utama kontraktor yang baik:

 • Bersikap profesional – Tepat masa, bertanggungjawab, beretika.
 • Berkomunikasi dengan jelas – Memberi penjelasan, mendengar masalah, mengurus jangkaan.
 • Menepati jadual dan anggaran kos – Siap dalam tempoh, anggaran perbelanjaan tepat.
 • Kerja berkualiti tinggi – Kejituan tinggi, mematuhi spesifikasi.
 • Pengurusan projek yang cekap – Merancang dengan rapi, pengawasan yang baik.
 • Mempunyai pengalaman luas – Mampu menangani cabaran dengan selesa.
 • Mesra pengguna – Senang didekati, responsif terhadap permintaan.
 • Proaktif – Mencadangkan penyelesaian kreatif, mengenal pasti masalah awal.
 • Mempunyai portfolio yang kukuh – Bukti kejayaan projek lepas.
 • Kerja berpasukan yang mantap – Sinergi positif pekerja.
 • Sentiasa melebihi ekspektasi – Hasil kerja melebihi standard minimum.
 • Ditanya oleh pelanggan – Pelanggan berkongsi pujian tentang kontraktor.
See also  Membina Rumah Atas Tanah Sendiri: Panduan Lengkap dari Masjaya Eco Construction | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Berikut adalah langkah persediaan penting sebelum melantik kontraktor:

 • Kenal pasti skop kerja dengan jelas – Senaraikan semua kerja yang diperlukan dalam spesifikasi.
 • Sediakan anggaran bajet – Anggarkan perbelanjaan bahan dan kos buruh.
 • Lakukan kajian pasaran – Bandingkan sekurang-kurangnya 3 kontraktor.
 • Semak portfolio dan rujukan – Pastikan mereka mempunyai rekod cemerlang dan pengalaman mencukupi.
 • Temubual kontraktor – Nilai kemahiran komunikasi, kefahaman terhadap keperluan projek.
 • Semak lesen dan insurans – Pastikan segala dokumen sah dan masih berkuatkuasa.
 • Kemukakan tawaran bertulis – Dapatkan butiran kos dan jadual masa bertulis daripada kontraktor.
 • Runding terma kontrak – Keselamatan, cara pembayaran, jaminan, penalti, dsb.
 • Lawat tapak projek bersama kontraktor – Pastikan tiada halangan praktikal.
 • Simpan rekod lengkap – Nyatakan semua dokumen, perbincangan dan keputusan secara bertulis.

Persediaan teliti penting bagi memastikan projek berjalan lancar dan mengelakkan pertikaian.

Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian:

 • Komunikasi – Sentiasa berhubung untuk ketahui status projek. Pantas bertindak terhadap isu.
 • Kualiti – Pastikan bahan dan kerja mematuhi spesifikasi. Lakukan pemeriksaan berkala.
 • Jadual – Pantau kemajuan berbanding jadual yang dipersetujui. Kenal pasti dan selesai kelewatan.
 • Rekod – Simpan rekod kemajuan, minit mesyuarat, arahan perubahan secara bertulis.
 • Keselamatan – Pastikan kontraktor mematuhi peraturan keselamatan. Sediakan langkah pencegahan risiko.
 • Kebersihan – Tapak kerja perlu diselenggara dengan teratur dan minimum kacau ganggu.
 • Insurans – Pastikan insurans kontraktor dan tanggungan awam sentiasa sah.
 • Pembayaran – Lakukan pembayaran mengikut jadual setelah pemeriksaan siap kerja.
 • Perubahan – Catat dan kelulusan diperlukan jika terdapat perubahan skop, spesifikasi atau jadual.

 

Source link