Rumah IBS

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Peribadi | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Peribadi | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Peribadi | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Secara ringkasnya, pemohon perlu berumur 21 tahun ke atas, bekerja dengan pendapatan minimum RM5,000 sebulan, telah berkhidmat minima setahun, mempunyai rekod kredit yang baik, belum memiliki rumah, membeli rumah di lokasi diluluskan LPPSA, dan lulus penilaian kredit LPPSA.

Syarat umur, tempoh perkhidmatan, pendapatan minimum, lokasi rumah dan penilaian kredit adalah syarat wajib yang perlu dipatuhi. Syarat-syarat lain bergantung kepada situasi pemohon.

Contohnya, penjamin hanya diperlukan jika nisbah pembayaran balik bulanan melebihi 1/3 daripada pendapatan pemohon. Begitu juga dengan syarat slip gaji, penyata EPF dan surat pengesahan majikan hanya diperlukan jika perlu membuktikan pendapatan bulanan.

Pemohon dinasihatkan untuk memahami syarat kelayakan dengan terperinci supaya permohonan tidak ditolak. Sekiranya tidak memahami sepenuhnya syarat yang ditetapkan, pemohon boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada wakil atau pegawai LPPSA dengan mudah.

Kebanyakan syarat yang ditetapkan adalah bagi melindungi kepentingan pemohon dan LPPSA. Ia bagi memastikan pemohon mampu membayar ansuran bulanan tanpa gagal. Selain itu, ia juga untuk memastikan pembiayaan LPPSA diluluskan kepada pemohon yang layak dan mampu membayar balik.

Secara keseluruhannya, syarat kelayakan LPPSA adalah mudah dipenuhi oleh kebanyakan pemohon. Ia memberi peluang kepada ramai pembeli rumah pertama memiliki kediaman idaman dengan kos pembiayaan yang rendah.

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Tempoh pembayaran balik maksimum bagi pinjaman perumahan LPPSA ialah sehingga 40 tahun atau sehingga pemohon mencapai umur 70 tahun, mana yang lebih awal.Ini bermakna pemohon boleh memilih tempoh pembayaran balik antara 10 hingga 40 tahun, bergantung kepada umur dan faktor lain:

 • Pemohon berumur 30 tahun layak memohon tempoh pembayaran sehingga 40 tahun
 • Pemohon berumur 35 tahun hanya layak tempoh pembayaran sehingga 35 tahun
 • Pemohon berumur 40 tahun pula hanya layak 30 tahun tempoh pembayaran
See also  A Comprehensive Guide For Housing Loan in Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kelebihan tempoh pembayaran yang panjang ialah ansuran bulanan menjadi lebih rendah dan selesa. Ini membantu meringankan beban kewangan pembeli rumah.

Walau bagaimanapun, faedah keseluruhan yang perlu dibayar akan menjadi lebih tinggi apabila tempoh pembayaran dilanjutkan. Oleh itu, pemohon perlu mengambil kira kos keseluruhan pembiayaan sebelum memilih tempoh pembayaran balik.

Pemohon juga boleh memohon tempoh pembayaran yang lebih pendek jika mampu dan mahu mengurangkan jumlah faedah keseluruhan. Contohnya, walaupun layak tempoh 40 tahun, pemohon boleh memohon tempoh pembayaran 20 atau 30 tahun sahaja.

Secara amnya, kebanyakan pemohon akan memohon tempoh pembayaran maksimum yang layak untuk menikmati ansuran bulanan yang paling rendah. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada penilaian oleh pihak LPPSA.

Mereka akan menilai kemampuan sebenar pemohon dalam membayar balik pinjaman dalam tempoh yang dipohon. Jika dirasakan tidak mampu, mereka berhak meluluskan tempoh pembayaran yang lebih singkat.

 

Adakah terdapat sebarang yuran pra-permohonan atau yuran pemprosesan untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Tidak, tiada sebarang yuran pra-permohonan atau yuran pemprosesan dikenakan untuk permohonan pinjaman perumahan LPPSA.

Proses permohonan LPPSA adalah percuma – pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran semasa memohon atau semasa pinjaman sedang diproses.

Ini merupakan satu kelebihan besar LPPSA berbanding pinjaman perumahan komersial yang mengenakan pelbagai yuran dan caj.Pemohon hanya perlu menanggung kos seperti berikut sekiranya pinjaman LPPSA berjaya diluluskan:

 • Yuran penilaian – 0.1% daripada jumlah pinjaman (min RM100, maks RM500)
 • Duti setem – 0.5% daripada jumlah pinjaman
 • Insurans – Insurans kebakaran dan nyawa
 • Fi guaman – Jika melalui peguamcara
 • Cukai taksiran – Bergantung kepada pihak berkuasa tempatan

Semua yuran dan bayaran di atas hanya akan timbul selepas pinjaman diluluskan. Pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran terlebih dahulu semasa memohon.

See also  Kupasan Lengkap: Perbezaan Antara Pinjaman Bank Konvensional dan Islamik | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Proses permohonan LPPSA adalah telus dan tidak melibatkan sebarang agen atau orang tengah. Pemohon boleh mengemukakan permohonan secara terus kepada LPPSA tanpa sebarang kos tambahan.

Ini sekaligus menjimatkan perbelanjaan pemohon dan menjadikan pinjaman LPPSA lebih berpatutan berbanding pinjaman perumahan komersial yang melibatkan pelbagai caj.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah saya menggunakan pinjaman perumahan LPPSA untuk tujuan selain daripada pembelian rumah?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA hanya boleh digunakan khusus untuk tujuan pembelian rumah atau kondominium yang akan dijadikan tempat tinggal sendiri.

Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain seperti:

 • Pelaburan hartanah
 • Pembelian rumah untuk disewa
 • Pembiayaan perniagaan atau projek lain
 • Melunaskan pinjaman sedia ada
 • Deposit pembelian rumah
 • Renovasi atau ubah suai rumah
 • Perbelanjaan peribadi

Ini kerana pinjaman LPPSA dibiayai oleh kerajaan dan bertujuan khusus untuk memudahkan rakyat Malaysia memiliki kediaman sendiri. Oleh itu, ia hanya boleh digunakan untuk pembelian hartanah yang akan didiami sendiri.

Sekiranya didapati pemohon menggunakan dana LPPSA untuk tujuan selain pembelian rumah kediaman, pinjaman tersebut berkemungkinan akan ditarik balik. Tindakan undang-undang juga mungkin diambil.

Oleh itu, pemohon dinasihatkan untuk memberi maklumat yang tepat dalam permohonan pinjaman. Penggunaan dana pinjaman mestilah mematuhi tujuan yang diluluskan.

Sebarang perubahan tujuan penggunaan memerlukan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada pihak LPPSA. Pemohon perlu mengemukakan surat rayuan dengan menyertakan dokumen sokongan yang mencukupi.

 

Adakah pinjaman perumahan LPPSA menawarkan sebarang kemudahan/kelonggaran pembayaran?

Ya, terdapat beberapa kemudahan dan kelonggaran pembayaran yang disediakan di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA:

Tempoh tangguh ansuran

 • Pemohon boleh memohon tempoh tangguh ansuran sehingga 6 bulan sekiranya menghadapi masalah kewangan sementara.
 • Faedah akan dikenakan atas jumlah ansuran yang ditangguhkan.
See also  Bagaimana Pembiayaan LPPSA Membantu Anda Melabur dalam Hartanah | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Penjadualan semula ansuran

 • Peminjam boleh memohon penjadualan semula ansuran bulanan untuk mengurangkan beban, tertakluk kepada kelulusan.

Penangguhan bayaran faedah

 • Peminjam boleh memohon untuk menangguhkan bayaran faedah sementara bagi mengurangkan ansuran bulanan.

Penangguhan bayaran pokok

 • Peminjam yang menghadapi masalah kewangan teruk boleh memohon untuk menangguh bayaran pokok buat sementara waktu.

Penstrukturan semula pinjaman

 • Pinjaman boleh distruktur semula dengan tempoh dan kadar faedah baharu untuk membantu peminjam.

Pelanjutan tempoh pinjaman

 • Tempoh pinjaman asal boleh dilanjutkan bagi mengurangkan jumlah ansuran bulanan.

Penyelesaian pinjaman secara ansuran

 • Peminjam boleh menyelesaikan baki pinjaman secara ansuran jika tidak mampu bayar sekaligus.

Peminjam perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada pihak LPPSA untuk menikmati mana-mana kemudahan di atas, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.

 

Berapakah margin pembiayaan/nisbah pinjaman maksimum yang ditawarkan di bawah skim LPPSA?

Di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA, margin pembiayaan atau nisbah pinjaman maksimum yang ditawarkan ialah sehingga 90% daripada nilai hartanah.

Ini bermakna, pemohon layak memohon pembiayaan sehingga 90% daripada nilai rumah/kondominium yang hendak dibeli.

Contohnya:

Source link