Rumah IBS

Langkah Demi Langkah Cara Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Secara Online | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Langkah Demi Langkah Cara Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Secara Online | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Langkah Demi Langkah Cara Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Secara Online | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Bagaimana cara memohon pinjaman rumah LPPSA secara online?

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat permohonan pinjaman rumah LPPSA secara online:

 1. Daftar akaun LPPSA OnlineLawati laman web LPPSA dan daftar akaun baharu. Lengkapkan maklumat peribadi dan kata laluan.
 2. Log masuk dan pilih permohonan pinjamanSetelah berjaya mendaftar, log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan. Pilih menu untuk memohon Pinjaman Perumahan.
 3. Isi borang permohonanLengkapkan borang permohonan dengan maklumat peribadi pemohon dan pasangan seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, maklumat pekerjaan dan pendapatan.
 4. Muat naik dokumen sokonganMuat naik salinan dokumen sokongan seperti slip gaji, penyata bank, sijil nikah kahwin dan lain-lain. Pastikan dokumen adalah jelas dan lengkap.
 5. Selesai dan hantar permohonanSemak semula maklumat yang telah dimasukkan. Setelah lengkap, tandakan pada kotak pengesahan dan hantar permohonan.
 6. Semak status permohonanAnda akan menerima pengesahan permohonan melalui emel. Status permohonan boleh disemak melalui akaun LPPSA Online.

Dengan membuat permohonan secara online, proses kelulusan pinjaman rumah LPPSA menjadi lebih mudah dan cepat. Pastikan semua maklumat dan dokumen yang dikemukakan adalah lengkap dan tepat.

 


Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman LPPSA?

Tempoh masa untuk memproses dan meluluskan permohonan pinjaman rumah LPPSA adalah seperti berikut:

 • Pengesahan dokumen sokongan – 5 hingga 7 hari bekerjaLPPSA akan mengesahkan sama ada semua dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemohon adalah lengkap dan sah.
 • Penilaian kelayakan kredit – 7 hingga 14 hari bekerjaLPPSA akan menjalankan penilaian kredit untuk menentukan kelayakan pemohon berdasarkan profil kewangan dan rekod kredit sebelum ini.
 • Kelulusan pinjaman – 14 hingga 21 hari bekerjaJika lulus penilaian kredit, permohonan pinjaman akan dipertimbangkan untuk kelulusan. Kelulusan pinjaman bergantung kepada jumlah peruntukan yang ada.
 • Penyediaan surat tawaran – 3 hingga 7 hari bekerjaSurat tawaran rasmi akan disediakan untuk pemohon yang berjaya. Butiran pinjaman seperti jumlah, tempoh dan ansuran akan dinyatakan.
See also  Pembiayaan LPPSA: Rahsia Untuk Miliki Rumah Impian Anda | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Jumlah keseluruhan: Tempoh pemprosesan permohonan pinjaman LPPSA adalah di antara 4 hingga 6 minggu dari tarikh permohonan diterima. Ini tertakluk kepada ketepatan dan kelengkapan maklumat yang dikemukakan oleh pemohon.Pemohon dinasihatkan untuk bersedia dari segi dokumentasi dan kewangan semasa menunggu keputusan permohonan. Hubungi LPPSA jika tiada maklum balas selepas 6 minggu.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman LPPSA?

Tiada sebarang yuran atau caj dikenakan untuk membuat permohonan pinjaman rumah LPPSA. Permohonan adalah percuma.Walau bagaimanapun, sekiranya permohonan pinjaman LPPSA berjaya diluluskan, pemohon perlu menanggung kos-kos berikut:

 • Fi penilaian – RM200 untuk rumah kos rendah atau RM500 untuk rumah mampu milik. Untuk penilaian semula, fi adalah RM100.
 • Duti setem – 0.5% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan.
 • Insurans nyawa dan kebakaran – Insurans wajib diambil melalui panel syarikat insurans LPPSA. Kadar bergantung kepada jumlah pinjaman.
 • Yuran guaman – Kos guaman dan penyediaan dokumen perjanjian pinjaman. Kadar tetap RM500.
 • Bayaran Ansuran – Ansuran bulanan termasuk bayaran balik pinjaman dan faedah. Kadar faedah adalah rendah iaitu 3% setahun.

Oleh itu, pastikan anda bersedia dari segi kewangan sebelum memohon. Kos-kos ini perlu ditanggung jika permohonan pinjaman diluluskan nanti. Namun, keseluruhan kos adalah rendah berbanding pinjaman perumahan komersial.

 


Bolehkah memohon pinjaman LPPSA jika mempunyai pinjaman rumah sedia ada?

Pada amnya, pemohon tidak layak memohon pinjaman rumah LPPSA sekiranya masih mempunyai pinjaman perumahan sedia ada, sama ada dengan bank atau institusi kewangan lain.Ini kerana, syarat utama LPPSA adalah pemohon dan pasangan mestilah belum memiliki rumah atau pinjaman rumah.Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian di mana pemohon sedia ada pinjaman rumah boleh memohon, iaitu:

 • Pemohon tinggal di rumah sewa atau rumah keluarga walaupun masih membayar pinjaman rumah lama. Pinjaman lama itu digunakan untuk membeli rumah untuk disewa.
 • Pemohon memohon rumah di lokasi lain kerana bertukar kerja. Pinjaman lama digunakan untuk membeli rumah lama yang tidak lagi sesuai.
 • Pemohon mendapat kelulusan untuk menjual rumah lama dari institusi kewangan berkenaan dan ingin membeli rumah baru di bawah LPPSA.
 • Pemohon memohon pinjaman tambahan bagi pengubahsuaian atau baik pulih rumah sedia ada yang dibiayai oleh LPPSA.
See also  Apakah Langkah-langkah Utama Yang Terlibat Dalam Pembinaan Rumah di Malaysia? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Untuk kes-kes ini, pemohon perlu mengemukakan bukti dan dokumen sokongan untuk pertimbangan LPPSA. LPPSA akan membuat penilaian kes demi kes berdasarkan merit.Jadi secara amnya, peminjam LPPSA sedia ada tidak layak memohon pinjaman kedua. Namun terdapat beberapa pengecualian tertakluk kepada budi bicara dan kelulusan LPPSA.

 


Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan pinjaman LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang perlu dikemukakan untuk permohonan pinjaman rumah LPPSA:Dokumen Peribadi Pemohon dan Pasangan

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Sijil Nikah / Cerai (jika berkaitan)

Dokumen Pendapatan

 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP/EPF terkini
 • Penyata caruman PERKESO (jika berkenaan)
 • Penyata pendapatan perniagaan (jika berkenaan

Source link