Rumah IBS

Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1


Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 3

1. Pengenalan kepada Pembiayaan Hartanah

Pembiayaan hartanah adalah langkah penting dalam proses membeli rumah impian anda. Ia membantu menjadikan impian memiliki rumah sendiri menjadi kenyataan. Namun, sebelum melompat ke dalam proses pembelian, penting untuk memahami apa itu kelayakan pembiayaan dan bagaimana ia mempengaruhi kemampuan anda untuk mendapatkan pembiayaan.

Memahami Kriteria Kelayakan Pembiayaan

Jadual kelayakan adalah panduan yang membantu menentukan sama ada anda layak untuk mendapatkan pembiayaan hartanah atau tidak. Terdapat beberapa kriteria utama yang perlu diambil kira:

 • Ansuran Bulanan: Ini merujuk kepada jumlah wang yang perlu anda bayar setiap bulan untuk pembayaran pembiayaan. Kriteria biasanya adalah ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada pendapatan bersih bagi pembiayaan pertama dan 50% daripada pendapatan bersih bagi pembiayaan kedua.
 • Jumlah Hutang: Ini merujuk kepada jumlah keseluruhan hutang yang anda miliki, termasuk ansuran bulanan pembiayaan yang sedang berjalan. Kriteria biasanya adalah jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih.

Jika jumlah ansuran bulanan atau jumlah hutang melebihi had yang ditetapkan, kelayakan pembiayaan mungkin akan terjejas. Oleh itu, penting untuk memahami dan mematuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan.

Jenis Pembiayaan yang Dikenal Pasti

Selain daripada itu, terdapat juga jenis pembiayaan yang dikenal pasti yang perlu difahami:

Jenis Pembiayaan Kelayakan Khusus
Pembiayaan Pertama Ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada pendapatan bersih
Pembiayaan Kedua Ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada pendapatan bersih
Jenis 6 Baki kelayakan semasa termasuk ansuran bulanan pembiayaan Jenis 4 atau Jenis 5 (tanah)
Jenis 7 Ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada pendapatan bersih pemohon termasuk bayaran balik pembiayaan pertama

Memahami perbezaan antara jenis pembiayaan adalah penting kerana ia mempengaruhi kelayakan dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi.

Dengan memahami dengan jelas kriteria kelayakan dan jenis pembiayaan yang dikenal pasti, anda akan lebih bersedia untuk memulakan proses permohonan pembiayaan hartanah dengan yakin. Pastikan untuk merujuk jadual kelayakan yang diberikan untuk memastikan pemahaman yang tepat sebelum membuat keputusan.

spacejoy RqO6kwm4tZY unsplash scaledspacejoy RqO6kwm4tZY unsplash scaled

spacejoy RqO6kwm4tZY unsplash scaled

2. Memahami Kriteria Kelayakan Pembiayaan

Pemahaman yang mendalam tentang kriteria kelayakan pembiayaan adalah penting bagi sesiapa yang ingin membeli hartanah. Dalam bahagian ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam tentang kriteria-kriteria ini dan bagaimana ia mempengaruhi proses pembiayaan hartanah.

Kriteria Utama Kelayakan Pembiayaan

1. Ansuran Bulanan: Ansuran bulanan merujuk kepada jumlah wang yang perlu dibayar setiap bulan untuk pembayaran pembiayaan. Untuk memastikan kelayakan, ansuran bulanan tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih bagi pembiayaan pertama dan 50% daripada pendapatan bersih bagi pembiayaan kedua. Ini penting bagi memastikan bahawa pembayaran bulanan tidak memberatkan keadaan kewangan anda.

2. Jumlah Hutang: Jumlah hutang merujuk kepada jumlah keseluruhan hutang yang anda miliki, termasuk ansuran bulanan pembiayaan yang sedia ada. Kelayakan pembiayaan juga bergantung kepada jumlah hutang anda, dengan kriteria biasanya tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Ini penting bagi memastikan anda tidak terlilit dengan hutang yang tidak dapat ditanggung.

See also  Rahsia Renovasi Rumah Mewah dengan Bantuan LPPSA yang Ramai Tak Tahu! | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Faktor-faktor Penentu Kelayakan Pembiayaan

Selain dari dua kriteria utama tersebut, terdapat juga beberapa faktor lain yang boleh mempengaruhi kelayakan pembiayaan anda:

 • Sejarah Kredit: Penilaian kewangan akan melihat sejarah kredit anda untuk menentukan tahap risiko. Bayangkan, jika anda mempunyai sejarah kredit yang baik, kemungkinan anda mendapat kelayakan pembiayaan yang lebih baik.
 • Stabiliti Pekerjaan: Pembiayaan hartanah seringkali memerlukan bukti pendapatan yang stabil. Jika anda mempunyai pekerjaan yang stabil dengan pendapatan yang tetap, ia dapat meningkatkan kelayakan anda.
 • Jumlah Wang Muka: Memberikan jumlah wang muka yang lebih tinggi boleh mengurangkan jumlah pembiayaan yang diperlukan, yang boleh meningkatkan kelayakan anda.

Dengan memahami kriteria-kriteria ini dengan lebih mendalam, anda akan dapat menilai dengan lebih baik kelayakan anda untuk mendapatkan pembiayaan hartanah. Pastikan untuk merujuk jadual kelayakan yang diberikan oleh pihak bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.


Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 4Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 5

3. Jenis Pembiayaan yang Dikenal Pasti

Memahami jenis-jenis pembiayaan yang dikenal pasti adalah penting bagi sesiapa yang sedang mencari pembiayaan hartanah. Setiap jenis pembiayaan mempunyai syarat-syarat khusus yang perlu dipatuhi, dan pemahaman yang tepat tentang perbezaan antara mereka adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijak. Mari kita kaji dengan lebih terperinci mengenai jenis-jenis pembiayaan yang paling lazim:

Pembiayaan Pertama

Pembiayaan pertama adalah jenis pembiayaan yang diperolehi bagi pembelian hartanah pertama seseorang. Terdapat beberapa kriteria khusus yang perlu dipatuhi untuk kelayakan:

 • Ansuran Bulanan: Ansuran bulanan tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih.
 • Jumlah Hutang: Jumlah hutang tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih.

Memahami dan mematuhi kriteria kelayakan ini adalah penting untuk memastikan kelayakan pembiayaan pertama anda.

Pembiayaan Kedua

Pembiayaan kedua adalah jenis pembiayaan yang diperolehi bagi pembelian hartanah yang kedua atau seterusnya. Kriteria kelayakan untuk pembiayaan kedua adalah sedikit lebih ketat:

 • Ansuran Bulanan: Ansuran bulanan tidak boleh melebihi 50% daripada pendapatan bersih.
 • Jumlah Hutang: Jumlah hutang tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih.

Jenis 6

Jenis 6 adalah pembiayaan yang tertakluk kepada baki kelayakan semasa termasuk ansuran bulanan bagi pembiayaan Jenis 4 atau Jenis 5 (tanah). Ini bermakna pembiayaan Jenis 6 adalah tambahan kepada pembiayaan sedia ada yang telah diperolehi.

Jenis 7

Pembiayaan Jenis 7 adalah jenis pembiayaan yang tertakluk kepada ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada pendapatan bersih pemohon termasuk bayaran balik pembiayaan pertama. Ini memberi peluang kepada pemohon yang ingin mendapatkan tambahan pembiayaan tetapi masih perlu memastikan ansuran bulanan yang munasabah.

Dengan memahami perbezaan antara jenis-jenis pembiayaan ini, anda akan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai jenis pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan kelayakan kewangan anda. Pastikan untuk berbincang dengan penasihat kewangan atau bank anda untuk mendapatkan nasihat yang lebih terperinci berdasarkan keadaan kewangan anda.

4. Perlindungan dan Kos yang Tidak Termasuk dalam Kelayakan

Dalam proses pembiayaan hartanah, terdapat beberapa perkara yang perlu difahami mengenai perlindungan dan kos yang tidak termasuk dalam kelayakan. Walaupun penting untuk memahami kelayakan pembiayaan, ada juga aspek lain yang perlu diambil kira.

Perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO

Perlindungan MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) atau MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful) adalah polisi insurans yang direka khas untuk melindungi pembeli hartanah jika berlaku kemalangan atau kematian sepanjang tempoh pembiayaan. Perlindungan ini boleh memberi ketenangan fikiran kepada pembeli hartanah dan keluarga mereka. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO tidak termasuk dalam kriteria kelayakan pembiayaan. Ini bermakna anda perlu menyediakan dana tambahan untuk membayar premi perlindungan ini.

See also  Panduan Lengkap: Membina Rumah Atas Tanah Sendiri dengan LPPSA 2024 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kos Tambahan yang Perlu Dipertimbangkan

Selain daripada perlindungan, terdapat juga kos tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembiayaan hartanah:

 • Yuran Guaman: Yuran guaman berkaitan dengan penyediaan perjanjian pembiayaan. Walau pun ia penting, namun ia tidak termasuk dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan.
 • Yuran Perjanjian Jual Beli: Yuran urusan Perjanjian Jual Beli dan pindah milik juga merupakan kos tambahan yang perlu dipertimbangkan. Ia adalah tanggungjawab pembeli hartanah untuk membayarnya.
 • Cukai dan Kos Yang Dibenarkan: Terdapat juga beberapa kos yang dibenarkan oleh Lembaga seperti cukai atau kos-kos lain yang berkaitan dengan pembelian hartanah. Ini perlu diambil kira dalam perancangan kewangan anda.

Dengan memahami perlindungan dan kos tambahan yang tidak termasuk dalam kelayakan pembiayaan, anda akan lebih bersedia untuk menguruskan kewangan anda dengan bijak. Pastikan untuk membuat perancangan kewangan yang komprehensif untuk memastikan anda mempunyai dana yang mencukupi untuk menangani semua kos yang terlibat dalam pembelian hartanah.


Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 6Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 7

5. Kriteria Khas untuk Pemohon Berumur 55 Tahun ke Atas

Bagi pemohon hartanah yang berumur 55 tahun ke atas, terdapat beberapa kriteria khas yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembiayaan. Ini penting kerana faktor-faktor seperti pencen dan pendapatan tambahan mungkin mempengaruhi kelayakan pembiayaan mereka.

Anggaran Bayaran Pencen yang Disahkan

Salah satu keperluan utama bagi pemohon berumur 55 tahun ke atas adalah mengemukakan anggaran bayaran pencen yang disahkan oleh Ketua Jabatan. Ini adalah penting kerana ia memberikan gambaran yang jelas tentang sumber pendapatan pasif yang akan diterima selepas pencen.

Kriteria Kelayakan Berdasarkan Umur

Selain daripada itu, kelayakan pembiayaan juga boleh dipengaruhi oleh faktor umur. Biasanya, pemohon yang lebih tua mungkin dikehendaki membayar ansuran bulanan yang lebih tinggi atau mengemukakan bukti pendapatan tambahan untuk memenuhi kriteria kelayakan.

Pengiraan Kelayakan Berdasarkan Umur

Proses pengiraan kelayakan pembiayaan juga mungkin berbeza bagi pemohon yang lebih tua. Pihak bank atau institusi kewangan mungkin mengambil kira sumber pendapatan pasif dan potensi pendapatan selepas pencen dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Dengan memahami kriteria khas untuk pemohon berumur 55 tahun ke atas, mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi proses pembiayaan dengan lebih yakin. Pastikan untuk mendapatkan nasihat dari penasihat kewangan atau ejen hartanah yang berkelayakan untuk membantu anda navigasi melalui proses ini dengan lancar.

spacejoy ucCsSBzYBQQ unsplash scaledspacejoy ucCsSBzYBQQ unsplash scaled

spacejoy ucCsSBzYBQQ unsplash scaled

6. Proses Permohonan dan Kelulusan Pembiayaan

Proses permohonan dan kelulusan pembiayaan hartanah adalah langkah yang penting dalam perjalanan untuk memiliki rumah impian anda. Dalam bahagian ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam mengenai proses ini dan apa yang perlu anda lakukan untuk memastikan kelulusan pembiayaan anda.

Langkah-langkah untuk Membuat Permohonan Pembiayaan Hartanah

 1. Kumpulkan Dokumen-dokumen yang Diperlukan: Sebelum memulakan proses permohonan, pastikan anda telah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, penyata bank, dan lain-lain.
 2. Hubungi Bank atau Institusi Kewangan: Berjumpa dengan bank atau institusi kewangan yang anda pilih dan berbincang dengan pegawai pembiayaan untuk mendapatkan panduan mengenai proses permohonan.
 3. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan dengan teliti dan pastikan semua maklumat yang diperlukan telah disediakan dengan betul.
 4. Serahkan Dokumen-dokumen: Serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan bersama borang permohonan kepada pihak bank atau institusi kewangan.

Penelitian Terperinci Proses Kelulusan Pembiayaan

 1. Penilaian Kredit: Pihak bank atau institusi kewangan akan melakukan penilaian kredit untuk menilai tahap risiko anda sebagai peminjam. Ini melibatkan pemeriksaan sejarah kredit, pendapatan, dan hutang-hutang yang sedia ada.
 2. Penilaian Hartanah: Pihak bank juga akan melakukan penilaian hartanah untuk menentukan nilai sebenar hartanah yang ingin anda beli. Ini penting kerana nilai hartanah akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan diluluskan.
 3. Kelulusan dan Penawaran: Setelah semua penilaian dilakukan, pihak bank atau institusi kewangan akan memberikan keputusan kelulusan dan membuat penawaran pembiayaan kepada anda.
See also  Permohonan Pinjaman Perumahan melalui LPPSA: Panduan Langkah Demi Langkah | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Cadangan untuk Proses Permohonan yang Lancar

 • Sediakan Dokumen-dokumen dengan Teliti: Pastikan anda menyediakan semua dokumen yang diperlukan dengan teliti dan lengkap untuk mempercepat proses permohonan.
 • Berhubung dengan Pegawai Pembiayaan: Jangan ragu untuk berhubung dengan pegawai pembiayaan jika anda memerlukan bantuan atau penjelasan mengenai proses permohonan.

Dengan memahami langkah-langkah dan proses kelulusan pembiayaan hartanah, anda akan lebih bersedia untuk melalui proses ini dengan lancar. Pastikan untuk bersabar dan mengikuti panduan yang diberikan oleh pihak bank atau institusi kewangan untuk memastikan kelulusan pembiayaan anda.


Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 8Panduan Pembiayaan Hartanah: Memahami Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 9

7. Strategi Kewangan untuk Pembelian Hartanah

Memiliki strategi kewangan yang kukuh adalah kunci kejayaan dalam pembelian hartanah. Dalam bahagian ini, kita akan meneroka beberapa strategi kewangan yang boleh membantu anda menyediakan diri dengan lebih baik sebelum memulakan proses pembelian hartanah.

Cadangan dan Tip untuk Menyelaraskan Kewangan

 1. Rancang Bajet: Mulakan dengan merancang bajet kewangan yang jelas untuk memahami kemampuan anda dalam membayar ansuran bulanan dan kos-kos lain yang berkaitan.
 2. Kumpulkan Dana Wang Muka: Usahakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana wang muka sebelum memulakan proses pembelian. Jumlah wang muka yang lebih tinggi dapat membantu mengurangkan jumlah pembiayaan yang diperlukan.
 3. Pelbagaikan Sumber Pendapatan: Jika memungkinkan, cuba untuk pelbagaikan sumber pendapatan anda. Pendapatan tambahan seperti sewaan hartanah atau pelaburan boleh membantu meningkatkan kemampuan pembayaran anda.

Penilaian Kewangan Sebelum Pembelian

 1. Periksa dan Pulih Kredit: Semak semula sejarah kredit anda dan usahakan untuk memperbaiki atau meningkatkan skor kredit anda jika perlu. Skor kredit yang baik dapat membantu meningkatkan kelayakan anda untuk mendapatkan pembiayaan hartanah.
 2. Pantau Kewangan Secara Berkala: Selain itu, penting untuk sentiasa memantau keadaan kewangan anda secara berkala. Ini termasuk memeriksa jumlah hutang, menyemak kembali bajet, dan menilai tahap persediaan anda untuk pembelian hartanah.

Perancangan Kewangan Jangka Panjang

 1. Perancangan Persaraan: Sediakan perancangan kewangan jangka panjang yang termasuk perancangan persaraan. Ini penting untuk memastikan kestabilan kewangan anda selepas anda memiliki rumah.
 2. Simpan untuk Kecemasan: Selain itu, pastikan anda mempunyai simpanan untuk kecemasan yang mencukupi. Simpanan kecemasan dapat membantu melindungi anda daripada keadaan yang tidak dijangka.

Dengan merancang strategi kewangan yang kukuh sebelum memulakan proses pembelian hartanah, anda akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran kewangan yang mungkin timbul. Ingatlah untuk berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan untuk mendapatkan nasihat yang lebih terperinci berdasarkan keadaan kewangan anda.

spacejoy b3Y5rHrc9o unsplashspacejoy b3Y5rHrc9o unsplash

spacejoy b3Y5rHrc9o unsplash

8. Penutup: Langkah Seterusnya Setelah Kelayakan Diperolehi

Setelah anda memperolehi kelayakan untuk pembiayaan hartanah, langkah seterusnya yang perlu diambil adalah merancang tindakan lanjut anda. Dalam bahagian ini, kita akan meneroka langkah-langkah yang perlu diambil setelah kelayakan diperolehi.

Tindakan Lanjut Selepas Kelayakan Diperolehi

 1. Perbandingan Pilihan Pembiayaan: Selepas mendapat kelayakan, adalah penting untuk membandingkan pelbagai pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank atau institusi kewangan. Pertimbangkan kadar faedah, tempoh pembiayaan, dan syarat-syarat lain sebelum membuat keputusan.
 2. Pertimbangkan Semula Bajet: Selepas mendapat kelayakan, pertimbangkan semula bajet kewangan anda berdasarkan jumlah pembiayaan yang diluluskan. Pastikan ansuran bulanan dan kos lain masih sejajar dengan keadaan kewangan anda.
 3. Lawati Hartanah yang Dijangka: Selepas kelayakan diperolehi, lawati hartanah yang anda minati untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang lokasi, keadaan hartanah, dan nilai sebenar hartanah.
 4. Buat Penawaran untuk Hartanah: Jika anda berpuas hati dengan hartanah yang dipilih, buatlah penawaran kepada penjual berdasarkan jumlah pembiayaan yang diluluskan dan perundingan harga yang sesuai.
 5. Kendalian Proses Pembelian: Selepas penawaran diterima, kendalikan proses pembelian hartanah dengan teliti. Pastikan semua dokumen-dokumen perjanjian dibaca dan difahami sebelum ditandatangani.
 6. Penyemakan Semula Kelayakan Secara Berkala: Sebelum menandatangani perjanjian akhir, adalah penting untuk menyemak semula kelayakan anda secara berkala untuk memastikan tiada perubahan yang signifikan dalam keadaan kewangan anda.

Kesimpulan

Pembelian hartanah adalah satu langkah penting dalam kehidupan sesiapa sahaja. Dengan memahami dengan jelas kriteria kelayakan, jenis pembiayaan, perlindungan dan kos yang tidak termasuk, serta strategi kewangan yang bijak, anda dapat membuat keputusan yang tepat dan menyelamatkan masa dan tenaga dalam proses pembelian hartanah. Ingatlah untuk sentiasa berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan dan rundingkan dengan bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan panduan yang tepat. Dengan merancang dengan teliti dan membuat keputusan yang bijak, anda akan dapat memiliki rumah impian anda dengan yakin dan tanpa tekanan yang tidak perlu.

Source link