Rumah IBS

Pembiayaan LPPSA vs. Pinjaman Perumahan: Mana yang Lebih Baik? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pembiayaan LPPSA vs. Pinjaman Perumahan: Mana yang Lebih Baik? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pembiayaan LPPSA vs. Pinjaman Perumahan: Mana yang Lebih Baik? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1


collov home design zsIx8uc EcA unsplashcollov home design zsIx8uc EcA unsplashFAQ: Pembiayaan LPPSA vs. Pinjaman Perumahan

1. Apakah kelebihan utama pinjaman LPPSA berbanding pinjaman peribadi?

Jawapan: Kelebihan utama pinjaman LPPSA termasuk kadar faedah yang lebih rendah, tiada yuran pemprosesan atau pra-permohonan, dan tempoh pembayaran balik yang fleksibel hingga 40 tahun. Ia khusus untuk kakitangan sektor awam dan menawarkan syarat kelayakan yang lebih longgar.

2. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh saya dapat melalui LPPSA?

Jawapan: Jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim LPPSA adalah sehingga RM500,000, bergantung kepada pendapatan bulanan, kemampuan membayar balik, dan nilai hartanah yang dibeli.

3. Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA?

Jawapan: Pemohon yang layak untuk pinjaman LPPSA termasuk warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan minimum RM5,000, memiliki rekod kredit yang baik, dan belum memiliki rumah di mana-mana lokasi.

4. Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk tujuan selain pembelian rumah?

Jawapan: Tidak, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk pembelian rumah atau kondominium yang akan dijadikan tempat tinggal utama pemohon. Ia tidak boleh digunakan untuk pelaburan hartanah, pembelian rumah untuk disewa, atau tujuan lain yang tidak sesuai.

5. Adakah pinjaman LPPSA melibatkan sebarang yuran tambahan?

Jawapan: Tidak, pinjaman LPPSA tidak melibatkan yuran pra-permohonan atau yuran pemprosesan. Walau bagaimanapun, pemohon perlu menanggung kos-kos lain seperti yuran penilaian, duti setem, insurans, dan cukai taksiran setelah pinjaman diluluskan.

6. Apakah tempoh pembayaran balik maksimum untuk pinjaman LPPSA?

Jawapan: Tempoh pembayaran balik maksimum untuk pinjaman LPPSA adalah sehingga 40 tahun atau sehingga pemohon mencapai umur 70 tahun, mana yang lebih awal, dengan fleksibiliti untuk memilih tempoh pembayaran yang lebih pendek.

See also  Navigating the Landscape of House Construction: Trends, Costs, and Strategies for Homeowners and Contractors in 2024 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

7. Di mana saya boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai pembiayaan rumah dan teknologi IBS?

Jawapan: Anda boleh mengunjungi laman web Rumah IBS untuk maklumat lebih lanjut mengenai pembiayaan rumah, termasuk pinjaman LPPSA, dan pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS.

Source link