Rumah IBS

Pinjaman LPPSA: Cara Permohonan, Semakan Status & Baki Bayaran | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pinjaman LPPSA: Cara Permohonan, Semakan Status & Baki Bayaran | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pinjaman LPPSA: Cara Permohonan, Semakan Status & Baki Bayaran | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1


blank

blank

1. Pengenalan Kepada Pinjaman LPPSA

Apa Itu LPPSA?

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan sebuah entiti yang menawarkan kemudahan pinjaman perumahan khusus untuk penjawat awam di Malaysia. Berbeza dengan pinjaman bank tradisional, LPPSA menyediakan pakej pembiayaan yang lebih menarik dengan kadar faedah yang rendah dan margin pinjaman sehingga 100%. Ini bermakna, penjawat awam dapat memiliki rumah tanpa perlu mengeluarkan duit poket untuk pembayaran awal. Untuk lebih jelas, anda boleh melayari laman web LPPSA untuk informasi terperinci.

Sejarah dan Peranan LPPSA

LPPSA, yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, telah ditubuhkan pada 1 Januari 2016. Peranannya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepatkan proses pembiayaan perumahan bagi penjawat awam, menjadikannya pilihan utama berbanding pinjaman bank. Sejak penubuhannya, LPPSA telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dengan meluluskan ribuan permohonan setiap tahun. Statistik menunjukkan LPPSA meluluskan hampir 40,000 permohonan setahun dengan pembiayaan bernilai antara RM10 bilion hingga RM12 bilion.

Pentingnya LPPSA bagi Penjawat Awam:
Pinjaman LPPSA bukan sahaja membantu penjawat awam dalam memiliki rumah impian, tetapi juga menyokong kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan kemudahan pinjaman yang lebih mudah dan terjangkau, penjawat awam dapat merancang kehidupan masa depan mereka dengan lebih baik.

Kelebihan LPPSA Berbanding Pinjaman Bank

Berikut adalah beberapa kelebihan utama pinjaman LPPSA berbanding pinjaman bank:

 • Kadar Faedah yang Lebih Rendah: Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding kebanyakan bank.
 • Margin Pinjaman 100%: Penjawat awam boleh meminjam sehingga 100% dari harga rumah, membolehkan mereka memiliki rumah tanpa perlu pembayaran awal.
 • Proses Permohonan yang Lebih Mudah: Proses permohonan pinjaman LPPSA lebih mudah dan cepat berbanding proses permohonan pinjaman bank.

Untuk maklumat lanjut tentang proses permohonan pinjaman LPPSA, anda boleh mengunjungi halaman permohonan pinjaman LPPSA.

Jadual Perbandingan: LPPSA vs Pinjaman Bank

Kriteria Pinjaman LPPSA Pinjaman Bank
Kadar Faedah Rendah Lebih Tinggi
Margin Pinjaman 100% 80-90%
Proses Permohonan Mudah dan Cepat Lebih Rumit
Pembayaran Awal Tidak Perlu Diperlukan
Kelayakan Khusus untuk Penjawat Awam Umum

Dengan memahami kelebihan yang ditawarkan oleh LPPSA, penjawat awam boleh membuat pilihan yang tepat untuk pembiayaan rumah mereka. Ini penting kerana memiliki rumah bukan sahaja tentang tempat tinggal, tetapi juga tentang melabur dalam masa depan dan kesejahteraan keluarga.


clay banks DNt5A4T0 Rs unsplash

clay banks DNt5A4T0 Rs unsplash

2. Kelayakan dan Proses Permohonan Pinjaman LPPSA

Kelayakan Memohon Pinjaman LPPSA

Untuk memohon pinjaman LPPSA, terdapat beberapa kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi oleh penjawat awam:

 • Status Pekerjaan: Penjawat awam berjawatan tetap yang telah disahkan perkhidmatan.
 • Gaji dan Komitmen Kewangan: Ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih.
 • Dokumen Sokongan: Perlunya dokumen seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, dan surat pengesahan jawatan.

Maklumat lanjut mengenai kelayakan boleh didapati di Semakan Kelayakan Pinjaman Bank LPPSA.

Proses Permohonan Pinjaman LPPSA

Permohonan pinjaman LPPSA boleh dilakukan secara online dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Pendaftaran di Portal LPPSA:
 2. Mengisi Maklumat Permohonan:
  • Isi maklumat peribadi, alamat kediaman, maklumat keluarga, dan maklumat pekerjaan.
  • Pilih jenis pembiayaan: Permohonan Individu atau Permohonan Bersama.
 3. Penghantaran Dokumen:
  • Muat naik dokumen yang diperlukan seperti salinan MyKad, slip gaji, dan surat pengesahan jawatan.
  • Untuk panduan mengenai dokumen yang diperlukan, sila rujuk halaman FAQ.
 4. Pengesahan dan Penyerahan:
  • Semak dan pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat.
  • Hantar permohonan dan tunggu pengesahan dari LPPSA.
See also  8 Langkah Utama Untuk Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Pada 2024 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Jadual Proses Permohonan Pinjaman LPPSA:

Langkah Penerangan Pautan Rujukan
Daftar & Log Masuk Mendaftar di Portal LPPSA Portal LPPSA
Isi Maklumat Mengisi maklumat peribadi dan pembiayaan Semakan Kelayakan
Muat Naik Dokumen Penghantaran dokumen sokongan Halaman FAQ
Hantar Permohonan Pengesahan dan penyerahan akhir Hubungi LPPSA

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses permohonan pinjaman LPPSA menjadi lebih mudah dan teratur. Penting bagi pemohon untuk memastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah dalam proses kelulusan.

Pantau Proses Permohonan

Selepas permohonan dihantar, pemohon boleh memantau status permohonan mereka melalui portal LPPSA. Ini memudahkan pemohon untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai permohonan mereka dan membolehkan mereka membuat perancangan seterusnya dengan lebih baik.

Selain itu, bagi pemohon yang ingin mendapatkan maklumat tambahan atau menghadapi sebarang masalah, mereka boleh menghubungi Pusat Panggilan Utama LPPSA untuk bantuan.

Mengambil kira proses yang mudah dan teratur ini, pinjaman LPPSA jelas memberikan kemudahan dan manfaat yang besar kepada penjawat awam dalam membeli atau membina rumah impian mereka. Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk memanfaatkan kemudahan pembiayaan ini jika anda memenuhi syarat-syarat kelayakan.


blank

3. Dokumen Yang Diperlukan Untuk Permohonan LPPSA

Senarai Dokumen Penting untuk Permohonan LPPSA

Untuk memastikan proses permohonan pinjaman LPPSA berjalan lancar, pemohon perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan (MyKad): Salinan yang telah disahkan bagi pemohon dan pasangan (jika berkenaan).
 2. Slip Gaji Asal atau e-Penyata Gaji: Dokumen ini perlu untuk membuktikan pendapatan pemohon.
 3. Surat Pengesahan Jawatan: Penting bagi memastikan status pekerjaan pemohon.
 4. Surat Iringan Ketua Jabatan: Surat sokongan dari ketua jabatan di tempat kerja.
 5. Borang Permohonan Pinjaman / Pembiayaan SPPB: Termasuk akuan pemilihan insurans/takaful dan persetujuan menyelesaikan hutang pinjaman perumahan.
 6. Dokumen Berkaitan Hartanah: Seperti salinan sijil nikah/perkahwinan (jika berkenaan), sijil kelahiran anak, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hartanah yang ingin dibeli atau dibina.

Untuk maklumat lanjut mengenai dokumen yang diperlukan, sila layari halaman FAQ LPPSA.

Cara Mengumpulkan dan Menghantar Dokumen

Setelah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, ikuti langkah-langkah berikut untuk menghantar dokumen permohonan:

 1. Pengesahan Dokumen:
  • Pastikan semua salinan dokumen disahkan untuk menunjukkan kesahihan.
  • Jika perlu, dapatkan pengesahan daripada pegawai yang berkelayakan.
 2. Muat Naik Dokumen dalam Portal LPPSA:
 3. Penyerahan Fizikal (Jika Diperlukan):
  • Dalam sesetengah kes, pemohon mungkin perlu menghantar dokumen secara fizikal ke pejabat LPPSA atau cawangan yang berhampiran.

Jadual Proses Pengumpulan dan Penghantaran Dokumen:

Langkah Penerangan Tindakan
Pengesahan Dokumen Memastikan semua dokumen adalah sah dan disahkan Dapatkan pengesahan dari pegawai yang berkelayakan
Muat Naik Dokumen Memuat naik dokumen yang diperlukan ke dalam portal LPPSA Log masuk dan muat naik di Portal LPPSA
Penyerahan Fizikal Menghantar dokumen secara fizikal jika perlu Hantar ke pejabat LPPSA atau cawangan yang berhampiran

Mematuhi semua langkah ini dengan teliti akan membantu memastikan proses permohonan pinjaman LPPSA anda berjalan lancar dan tanpa sebarang halangan.


clay banks DGs5vs0kffY unsplash

clay banks DGs5vs0kffY unsplash

4. Mengira Jumlah Had Pinjaman dan Kelayakan

Bagaimana Mengira Had Pinjaman dan Kelayakan Pembiayaan

Memahami bagaimana jumlah had pinjaman dan kelayakan pembiayaan dihitung adalah penting untuk merancang pembiayaan rumah anda. LPPSA menetapkan beberapa kriteria untuk mengira jumlah pinjaman yang boleh dimohon, termasuk:

 • Ansuran Bulanan: Tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap.
 • Jumlah Hutang: Tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih.
 • Gaji Bersih: Sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

Untuk memudahkan pengiraan ini, LPPSA menyediakan Kalkulator Pengiraan Kelayakan di laman web mereka. Anda hanya perlu memasukkan maklumat pendapatan dan komitmen kewangan untuk mendapatkan anggaran jumlah pembiayaan yang mungkin diluluskan.

Contoh Pengiraan Kelayakan

Mari kita lihat contoh pengiraan kelayakan untuk memahami bagaimana ia berfungsi:

Jadual Contoh Pengiraan Kelayakan:

Komponen Jumlah
Gaji Pokok + Elaun Tetap RM 5,000
Potongan (CTC, Pinjaman, dll.) RM 1,000
Pendapatan Bersih (Gaji – Potongan) RM 4,000
Ansuran Bulanan Maksimum (60% dari Gaji) RM 3,000
Jumlah Hutang Maksimum (80% dari Pendapatan Bersih) RM 3,200
See also  Dari Biasa ke Luar Biasa: Kisah Benar Kejayaan Renovasi Rumah dengan LPPSA | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Dalam contoh ini, anda dapat melihat bahawa ansuran bulanan maksimum yang boleh dimohon adalah RM 3,000, manakala jumlah hutang maksimum adalah RM 3,200. Ini akan membantu anda menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan anda.

Pentingnya Kalkulator Kelayakan

Menggunakan kalkulator kelayakan pinjaman LPPSA adalah penting untuk:

 • Mengelakkan Overcommitment: Memastikan anda tidak membebankan diri dengan pinjaman yang melebihi kemampuan kewangan.
 • Perancangan Kewangan yang Lebih Baik: Membantu anda merancang pembelian rumah anda dengan lebih efektif.
 • Memudahkan Proses Permohonan: Dengan mengetahui jumlah pembiayaan yang mungkin diluluskan, anda dapat menyediakan dokumen yang lebih tepat dan relevan.

Untuk menggunakan kalkulator dan mendapatkan anggaran yang lebih tepat, sila lawati Kalkulator Pinjaman Perumahan.

Dengan memahami cara pengiraan ini, anda akan dapat merancang pembelian rumah anda dengan lebih baik dan memastikan bahawa anda memilih pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan anda. Ini akan membantu anda dalam jangka panjang untuk menguruskan kewangan anda dengan lebih berkesan dan mengelakkan sebarang masalah kewangan di masa hadapan.


blank

5. Pilihan Pembiayaan Rumah Bersama Maju Cekap Construction

Pengenalan kepada Maju Cekap Construction

Maju Cekap Construction, sebuah syarikat pembinaan terkemuka di Malaysia, menawarkan pelbagai pilihan pembiayaan rumah yang sesuai untuk penjawat awam yang ingin memanfaatkan pinjaman LPPSA. Syarikat ini dikenali dengan pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS (Industrialised Building System), yang menjanjikan kualiti dan kecekapan pembinaan yang tinggi.

Kemudahan yang Ditawarkan:

 • Pembinaan rumah dengan pembiayaan melalui LPPSA, Bank, KWSP, dan juga Tunai.
 • Skim Zero Deposit khusus untuk penjawat awam, memudahkan mereka memiliki rumah impian tanpa perlu pembayaran deposit.

Untuk maklumat lanjut mengenai Maju Cekap Construction, sila layari laman web rasmi mereka.

Skim Zero Deposit untuk Penjawat Awam

Salah satu tawaran menarik dari Maju Cekap Construction adalah Skim Zero Deposit, yang khusus dirancang untuk penjawat awam. Skim ini memungkinkan penjawat awam membeli rumah tanpa perlu membayar deposit, yang sering menjadi halangan utama dalam memiliki rumah. Informasi lebih lanjut mengenai Skim Zero Deposit boleh ditemui di halaman Bina Rumah Zero Deposit.

Pilihan Pembiayaan Lain

Di samping Skim Zero Deposit, Maju Cekap Construction juga menawarkan opsi pembiayaan lain yang boleh disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan kewangan pembeli. Ini termasuk:

 • Pembiayaan Bank: Untuk pembeli yang memilih untuk membiayai pembelian rumah melalui bank.
 • Pengeluaran Akaun 2 KWSP: Pembeli boleh menggunakan dana dari Akaun 2 KWSP untuk membantu pembiayaan rumah. Maklumat lebih lanjut boleh didapati di Pengeluaran Akaun 2 KWSP.
 • Pembayaran Tunai: Untuk pembeli yang memilih untuk membayar secara tunai. Informasi lanjut mengenai pembayaran tunai boleh dilihat di Bayaran Tunai.

Jadual Pilihan Pembiayaan Maju Cekap Construction:

Pilihan Pembiayaan Keterangan
Skim Zero Deposit Khusus untuk penjawat awam, tanpa perlu deposit
Pembiayaan Bank Pilihan pembiayaan melalui bank
Pengeluaran Akaun 2 KWSP Menggunakan dana KWSP untuk pembiayaan rumah
Pembayaran Tunai Opsi pembayaran secara tunai

Dengan pelbagai pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh Maju Cekap Construction, pembeli memiliki fleksibilitas untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka. Ini menjadikan proses memiliki rumah lebih mudah dan terjangkau, terutama bagi penjawat awam yang ingin memanfaatkan kemudahan pinjaman LPPSA.

Manfaat Memilih Maju Cekap Construction

Maju Cekap Construction bukan sahaja menawarkan kemudahan dalam pembiayaan, tetapi juga keunggulan dalam aspek pembinaan:

 • Pembinaan Berkualiti Tinggi: Menggunakan teknologi IBS yang menjamin kualiti dan ketahanan rumah.
 • Proses Pembinaan Cekap: Pembinaan rumah yang lebih cepat dengan penggunaan teknologi IBS, mengurangkan masa menunggu rumah siap.
 • Reka Bentuk Modern: Pelbagai pilihan reka bentuk rumah yang modern dan sesuai dengan citarasa semasa.

Untuk melihat pilihan reka bentuk dan spesifikasi rumah yang ditawarkan, sila kunjungi Spesifikasi Rumah di laman web Maju Cekap Construction.

Memilih Maju Cekap Construction sebagai partner pembinaan rumah anda bukan sahaja membuka peluang pembiayaan yang fleksibel tetapi juga menjamin kualitas dan kepuasan dalam memiliki rumah impian. Dengan Skim Zero Deposit dan pilihan pembiayaan lain yang ditawarkan, memiliki rumah kini menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi penjawat awam di Malaysia.


clay banks DBJ0GcEM Bg unsplash

clay banks DBJ0GcEM Bg unsplash

6. Jenis Rumah dan Pelan Pembinaan oleh Maju Cekap Construction

Pilihan Jenis Rumah oleh Maju Cekap Construction

Maju Cekap Construction menawarkan pelbagai jenis rumah yang sesuai dengan keperluan dan cita rasa pelanggan. Berikut adalah beberapa pilihan jenis rumah yang boleh dipilih oleh calon pembeli:

 1. Rumah 1 Tingkat: Sempurna untuk keluarga kecil atau pasangan baru, dengan ruang yang cukup dan reka bentuk yang efisien. Maklumat lanjut boleh didapati di Rumah 1 Tingkat 1400sqfRumah 1 Tingkat 2000sqf, dan Rumah 1 Tingkat 4000sqf.
 2. Rumah 2 Tingkat: Ideal untuk keluarga yang memerlukan lebih banyak ruang dan privasi. Lihat pilihan di Rumah 2 Tingkat 2000sqfRumah 2 Tingkat 3000sqf, dan Rumah 2 Tingkat 4000sqf.
See also  Bina Rumah Atas Tanah Sendiri: Peluang Perniagaan

Kelebihan Menggunakan Panel IBS dalam Pembinaan

Maju Cekap Construction menggunakan panel IBS (Industrialised Building System) dalam pembinaan rumah, yang menawarkan beberapa kelebihan:

 • Kecepatan Pembinaan: Proses pembinaan yang lebih cepat berbanding kaedah konvensional.
 • Kualiti Binaan: Konsistensi dan kualiti binaan yang lebih tinggi.
 • Ketahanan Struktur: Struktur rumah yang lebih tahan lama dan selamat.
 • Mesra Alam: Kurang pembaziran bahan dan lebih ramah alam.

Informasi lebih lanjut mengenai kelebihan panel IBS boleh ditemui di Kelebihan Panel IBS.

Pelan Pembinaan yang Ditawarkan

Maju Cekap Construction menyediakan pelbagai pelan pembinaan yang boleh disesuaikan mengikut keperluan dan keinginan pembeli. Pelanggan boleh memilih dari pelbagai gaya dan reka bentuk rumah, dengan opsi penyesuaian untuk memenuhi keperluan khusus. Untuk melihat contoh pelan pembinaan dan pilihan reka bentuk, calon pembeli boleh melayari Lokasi Projek yang disediakan oleh Maju Cekap Construction.

Dengan pilihan jenis rumah yang beragam dan penggunaan teknologi pembinaan IBS, Maju Cekap Construction menawarkan solusi pembinaan rumah yang tidak hanya cepat dan berkualiti, tetapi juga mampu memenuhi keinginan dan keperluan pelanggan yang beragam. Baik anda mencari rumah satu tingkat yang nyaman atau rumah dua tingkat yang luas, Maju Cekap Construction memiliki pilihan yang sesuai untuk setiap gaya hidup dan keperluan.

Proses Pemasangan Panel IBS

Proses pemasangan panel IBS oleh Maju Cekap Construction adalah unik dan efisien. Ini melibatkan:

 • Pra-Pembuatan Panel: Panel IBS diproduksi di kilang terlebih dahulu, memastikan kualiti dan ketepatan.
 • Pemasangan di Lokasi: Panel tersebut kemudian dipasang di tapak pembinaan, yang mempercepat proses pembinaan secara keseluruhan.
 • Pemeriksaan Kualiti: Setiap langkah pembinaan melalui pemeriksaan kualiti yang ketat untuk memastikan standard tertinggi.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai proses pemasangan panel IBS, anda boleh mengunjungi Pemasangan Panel IBS.

Dengan pendekatan yang inovatif dan fokus pada kualiti serta kecepatan, Maju Cekap Construction menyediakan solusi pembinaan yang ideal untuk pelanggan yang mencari rumah berkualitas tinggi dengan proses pembinaan yang cepat dan efisien.


blank

7. Semakan Status dan Baki Bayaran Pinjaman LPPSA

Cara untuk Menyemak Status Permohonan

Setelah anda menghantar permohonan pinjaman LPPSA, adalah penting untuk secara berkala menyemak status permohonan anda. Ini dapat dilakukan melalui beberapa cara:

 1. Melalui Portal LPPSA: Pemohon boleh log masuk ke dalam Portal Permohonan Pembiayaan LPPSA untuk melihat status terkini permohonan mereka.
 2. Pusat Panggilan LPPSA: Untuk pertanyaan lebih lanjut atau bantuan, pemohon boleh menghubungi Pusat Panggilan Utama LPPSA di talian 03 – 8880 1600.

Menguruskan Pembayaran Balik Pinjaman

Setelah pinjaman LPPSA diluluskan dan proses pembelian rumah selesai, penting untuk menguruskan pembayaran balik pinjaman dengan berkesan. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil:

 • Pemantauan Baki Bayaran: Secara berkala semak baki bayaran pinjaman anda melalui portal LPPSA atau melalui penyata bank.
 • Bajet Bulanan: Susun bajet bulanan anda untuk memastikan pembayaran ansuran dilakukan tepat waktu.
 • Konsultasi dengan Penasihat Kewangan: Jika perlu, dapatkan nasihat dari penasihat kewangan untuk pengurusan hutang yang lebih baik.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cara menguruskan pembayaran balik pinjaman, anda boleh mengunjungi halaman FAQ untuk panduan dan nasihat.

Pentingnya Pengurusan Kewangan

Pengurusan kewangan yang baik adalah kunci untuk mengelakkan masalah kewangan di masa hadapan. Ini termasuklah:

 • Mengelakkan Pembayaran Lewat: Pembayaran lewat boleh menyebabkan denda atau penalti.
 • Memastikan Kestabilan Kewangan: Pembayaran tepat waktu membantu dalam menjaga rekod kredit yang baik.
 • Perancangan Jangka Panjang: Mempertimbangkan pelan pembayaran balik pinjaman dalam perancangan kewangan jangka panjang anda.

Memahami dan mengikuti langkah-langkah ini akan membantu anda dalam menguruskan pinjaman LPPSA anda dengan lebih efektif dan memastikan proses pemilikan rumah anda berjalan lancar.


clay banks D IPwXyS9J4 unsplash

clay banks D IPwXyS9J4 unsplash

8. Maklumat Lanjut dan Sumber Berguna

Cara Menghubungi LPPSA dan Maju Cekap Construction

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau menjawab sebarang pertanyaan mengenai pinjaman LPPSA atau perkhidmatan pembinaan oleh Maju Cekap Construction, berikut adalah beberapa cara untuk menghubungi mereka:

LPPSA

 • Alamat Pejabat: Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), Kompleks Kementerian Kewangan, No.9, Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 Putrajaya.
 • Pusat Panggilan Utama: 03 – 8880 1600
 • Laman Web: LPPSA

Maju Cekap Construction

Sumber Berguna

Berikut adalah beberapa sumber yang boleh membantu anda dalam proses permohonan pinjaman LPPSA dan pembinaan rumah impian:

 • FAQ LPPSA: Untuk jawapan kepada soalan-soalan umum, sila layari halaman FAQ.
 • Kalkulator Kelayakan Pembiayaan Bank: Gunakan kalkulator ini untuk mengira kelayakan pembiayaan anda.
 • Video Pembinaan: Tonton video-video yang disediakan oleh Maju Cekap Construction untuk memahami proses pembinaan rumah menggunakan teknologi IBS.

Dengan mengakses sumber-sumber ini, anda akan dapat memperoleh maklumat yang berguna dan menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin timbul sepanjang proses permohonan pinjaman LPPSA atau pembinaan rumah anda. Pastikan anda menggunakan semua sumber yang tersedia untuk memaksimumkan manfaat dan mempermudah perjalanan anda dalam memiliki rumah impian.

Source link