Rumah IBS

Syarat dan Proses Mohon Pinjaman Rumah LPPSA yang Perlu Anda Tahu | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Syarat dan Proses Mohon Pinjaman Rumah LPPSA yang Perlu Anda Tahu | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Syarat dan Proses Mohon Pinjaman Rumah LPPSA yang Perlu Anda Tahu | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Bolehkah memohon pinjaman LPPSA jika mempunyai pinjaman rumah sedia ada?

Tidak, pemohon tidak layak memohon pinjaman perumahan LPPSA sekiranya masih mempunyai pinjaman rumah sedia ada, sama ada dengan bank, institusi kewangan atau agensi kerajaan yang lain.

Ini kerana syarat utama LPPSA ialah pemohon mestilah tidak mempunyai rumah sendiri atau tidak pernah menerima pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini.

Walau bagaimanapun, sekiranya pemohon telah menyelesaikan sepenuhnya pinjaman perumahan sedia ada, dan tidak lagi memiliki rumah, mereka layak untuk memohon pinjaman baharu di bawah LPPSA, tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan.

Jadi kesimpulannya, sesiapa yang masih mempunyai rumah atau pinjaman rumah yang belum selesai, tidak layak memohon LPPSA. Permohonan baharu hanya boleh dibuat selepas pinjaman sedia ada telah ditamatkan sepenuhnya.

 

Adakah terdapat sebarang dokumen sokongan yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?

Ya, terdapat beberapa dokumen sokongan penting yang perlu dikemukakan bersama borang permohonan LPPSA. Ini bagi mengesahkan maklumat yang diberikan oleh pemohon.Dokumen sokongan yang diperlukan termasuk:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Bil utiliti (elektrik/air) terkini
 • Surat perjanjian jual beli rumah
 • Gambar rumah yang hendak dibeli
 • Lain-lain dokumen yang diminta oleh LPPSA

Kegagalan mengemukakan dokumen sokongan yang lengkap dan sah boleh mengakibatkan permohonan ditolak atau dipinda oleh LPPSA. Oleh itu, pastikan semua salinan adalah jelas dan dikemas kini.

See also  Senarai Badan Berkanun Yang Layak Memohon Pinjaman Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman LPPSA?

Ya, terdapat had umur minimum dan maksimum yang ditetapkan bagi pemohon LPPSA:

 • Umur minimum ialah 21 tahun pada tarikh permohonan.
 • Umur maksimum ialah 55 tahun pada tarikh matang pinjaman.

Ini bermakna, pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun pada tarikh memohon pinjaman.

Bagi umur maksimum pula, tempoh pembayaran balik pinjaman mestilah selesai sepenuhnya sebelum pemohon mencapai umur 55 tahun.

Contohnya, jika berumur 35 tahun ketika memohon, tempoh pinjaman maksimum ialah 20 tahun supaya selesai bayar pada umur 55 tahun.

Had umur ini ditetapkan memandangkan LPPSA menawarkan tempoh bayaran balik sehingga 35 tahun. Jadi kelayakan adalah bergantung kepada umur pemohon.

 

3 Spesifikasi Rumah3 Spesifikasi Rumah

 

Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA boleh digunakan sama ada untuk:

 • Rumah baru – daripada pemaju perumahan atau kontraktor
 • Rumah terpakai – daripada pemilik sedia ada
 • Rumah kos rendah – projek perumahan kos rendah kerajaan
 • Tanah dan pembinaan rumah – di atas tanah sendiri
 • Ubah suai rumah – kerja-kerja baik pulih dan naik taraf

Jadi secara amnya, pinjaman boleh digunakan untuk mana-mana tujuan perolehan rumah sama ada baru atau terpakai, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

Walau bagaimanapun, terdapat had nilai pinjaman bergantung pada jenis rumah. Sebagai contoh, pinjaman untuk rumah terpakai dan ubah suai adalah terhad berbanding rumah baru.

Justeru, pemohon perlu berbincang dengan LPPSA untuk menentukan kelayakan dan had pinjaman tertakluk kepada tujuan permohonan.

 

Key Takeaways

 • Syarat utama LPPSA termasuk warganegara Malaysia, berumur 21-55 tahun, berpendapatan minima RM5,000 sebulan dan tidak mempunyai rumah sendiri.
 • Jumlah pinjaman maksimum ialah RM500,000, bergantung kepada beberapa faktor seperti pendapatan, umur, harga rumah dan lokasi.
 • Tempoh bayaran balik maksimum ialah 35 tahun atau sehingga umur 55 tahun, yang mana lebih awal.
 • Tiada yuran atau caj dikenakan, kecuali caj penalti untuk bayaran lewat atau pertukaran milik.
 • Permohonan melalui borang LPPSA beserta dokumen sokongan yang diperlukan. Tempoh kelulusan adalah 30 hari bekerja.
 • Pemohon mestilah berumur 21-55 tahun pada permulaan dan tamat tempoh pinjaman.
 • Pinjaman boleh digunakan untuk rumah baru, terpakai atau ubah suai, tertakluk kepada syarat.
See also  Navigating Home Construction Trends and Costs in Selangor: A Comprehensive Guide for 2024 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan yang berpatutan tanpa caj tambahan kepada golongan berpendapatan sederhana. Pemohon perlu memahami syarat kelayakan dan memenuhi dokumen sokongan untuk permohonan yang lancar. Dengan mengikut prosedur yang betul, pemohon berpeluang cerah untuk mendapat pinjaman perumahan idaman melalui LPPSA.

 

Kontraktor Bina Rumah IBS Atas Tanah Sendiri di Selangor Zero DepositKontraktor Bina Rumah IBS Atas Tanah Sendiri di Selangor Zero Deposit
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor

Source link