Rumah IBS

Tip Jimat Ketika Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Agar Ansuran Tidak Memberatkan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Tip Jimat Ketika Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Agar Ansuran Tidak Memberatkan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Tip Jimat Ketika Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Agar Ansuran Tidak Memberatkan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Soalan 2: Berapa jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?

Melalui skim LPPSA, pemohon layak memohon jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM500,000.Jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada:

 • Pendapatan bulanan pemohon
 • Kemampuan untuk membayar balik pinjaman
 • Harga rumah yang hendak dibeli

Walaupun had maksimum adalah RM500,000, kebanyakan pemohon hanya akan diluluskan jumlah pinjaman berdasarkan 3 hingga 4 kali ganda pendapatan bulanan mereka.Contohnya:

 • Pendapatan bulanan RM5,000 – boleh memohon pinjaman maksimum RM200,000 (4 kali ganda pendapatan bulanan)
 • Pendapatan bulanan RM10,000 – boleh memohon pinjaman maksimum RM350,000 (3.5 kali ganda pendapatan bulanan)

Oleh itu, pastikan jumlah pinjaman yang dipohon adalah setimpal dengan pendapatan dan kemampuan bayar balik bulanan anda. Elakkan mengambil pinjaman yang terlalu besar diluar kemampuan.

 

Soalan 3: Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Kadar faedah untuk pinjaman perumahan LPPSA adalah sekitar 3.5% hingga 4% setahun bergantung kepada jumlah pinjaman.Berikut adalah contoh kadar faedah LPPSA:

 • Pinjaman RM100,000 hingga RM200,000 – kadar faedah 3.5% setahun
 • Pinjaman RM200,001 hingga RM300,000 – kadar faedah 3.75% setahun
 • Pinjaman RM300,001 hingga RM400,000 – kadar faedah 4% setahun
 • Pinjaman RM400,001 hingga RM500,000 – kadar faedah 4% setahun
See also  Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Tahun 2024 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kadar faedah ini adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman. Ia jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan komersial yang boleh mencecah 5% hingga 7% setahun.Kadar faedah LPPSA yang berpatutan ini membantu meringankan beban ansuran bulanan peminjam.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Soalan 4: Berapa lama tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Tempoh maksimum pembayaran balik pinjaman LPPSA ialah sehingga 40 tahun.Ini bermakna anda boleh menikmati ansuran bulanan yang lebih rendah dengan mengambil tempoh pembayaran yang lebih panjang.Walaubagaimanapun, kebanyakan pemohon akan memohon tempoh pembayaran selama 25 hingga 30 tahun sahaja bagi mengurangkan jumlah faedah yang perlu dibayar.Anda boleh merundingkan tempoh pembayaran balik yang sesuai dengan pihak bank/pemilik rumah semasa permohonan pinjaman.Pastikan tempoh pembayaran balik adalah mampu ditanggung dalam jangka panjang untuk mengelakkan default.

 


Soalan 5: Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?

Tidak, kebanyakan pinjaman LPPSA tidak melibatkan sebarang yuran atau caj tambahan selain daripada kadar faedah yang ditetapkan.Ini termasuk:

 • Tiada yuran proses permohonan
 • Tiada yuran penilaian atau penyediaan dokumen
 • Tiada caj pengurusan
 • Tiada denda lewat bayar

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa caj wajib yang perlu dibayar:

 • Premium insurans rumah
 • Premium insurans nyawa (jika ada)
 • Duti setem
 • Yuran guaman (jika ada)

Pastikan anda menyemak dengan pihak bank/pemilik rumah mengenai sebarang caj atau yuran tambahan sebelum menandatangani perjanjian pinjaman.

 


Soalan 6: Bagaimana cara memohon pinjaman LPPSA?

Terdapat 2 cara untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:1. Terus ke bank panel LPPSA

 • Kenal pasti bank panel LPPSA seperti Maybank, CIMB dan RHB.
 • Hubungi pegawai perhubungan untuk memohon borang permohonan.
 • Lengkapkan borang beserta dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Hantar permohonan ke cawangan bank berdekatan.
See also  Bagaimana Membina Rumah Murah Tanpa Mengorbankan Kualiti | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

2. Melalui pemaju perumahan

 • Pilih rumah mampu milik di bawah skim LPPSA.
 • Isi borang permohonan pinjaman dengan bantuan pemaju.
 • Serahkan dokumen sokongan kepada pemaju.
 • Pemaju akan hantar permohonan ke bank panel bagi pihak anda.

Pastikan semak kelayakan terlebih dahulu sebelum memohon. Hubungi bank atau pemaju untuk keterangan lanjut mengenai proses permohonan LPPSA.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Soalan 7: Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP/EPF 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Salinan geran atau perjanjian jual beli rumah
 • Gambar rumah yang hendak dibeli
 • Bil utiliti terkini

Dokumen sokongan tambahan:

 • Penyata/baucer cukai pendapatan terkini
 • Surat Nikah/Cerai (jika berkaitan)
 • Sijil kematian pasangan (jika balu/janda)

Pastikan semua salinan dokumen disahkan oleh pegawai bertauliah. Lengkapkan semua dokumen dengan tepat untuk melicinkan proses kelulusan permohonan LPPSA anda.

 


Soalan 8: Bolehkah saya memohon pinjaman tambahan jika perlu?

Boleh. Pelanggan LPPSA dibenarkan untuk memohon pinjaman tambahan sekiranya memerlukan jumlah pembiayaan yang lebih tinggi.Antara situasi yang membolehkan pinjaman tambahan diluluskan:

 • Kos renovasi rumah yang tinggi
 • Perlu membeli perabot/peralatan baru
 • Harga rumah sebenar melebihi pinjaman diluluskan
 • Peningkatan harga rumah semasa dalam pembinaan

Cara memohon:

 • Isi borang permohonan pinjaman tambahan
 • Kemukakan dokumen sokongan seperti invois, sebut harga kontraktor dan lain-lain
 • Edarkan permohonan melalui pegawai perhubungan bank
 • Tunggu kelulusan pihak bank

Pastikan jumlah pinjaman tidak melebihi had maksimum RM500,000. Pihak bank akan menilai kemampuan sebelum meluluskan sebarang pinjaman tambahan.

 


Soalan 9: Adakah terdapat sebarang insentif atau diskaun untuk pembayaran awal?

Tidak, skim pinjaman perumahan LPPSA tidak menawarkan sebarang insentif atau diskaun kepada pembayaran awal atau penyelesaian pinjaman lebih awal.Ini kerana kadar faedah LPPSA sudah pun ditetapkan pada kadar yang sangat rendah dan berpatutan.Oleh itu, peminjam tidak akan mendapat sebarang manfaat dengan membuat penyelesaian awal, justeru tiada insentif khas ditawarkan.Walau bagaimanapun, pembayaran lebih awal tetap digalakkan bagi mengurangkan jumlah faedah keseluruhan. Anda boleh:

 • Buat pembayaran ansuran tambahan setiap bulan
 • Lakukan pembayaran one-off dari semasa ke semasa
 • Lakukan pelunasan awal sekiranya mampu
See also  Bagaimana Cara Memastikan Kualiti Kerja Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

3 Spesifikasi Rumah3 Spesifikasi Rumah

 

Source link